Branislav

moto@brancci.com


Slúži namiesto Š-105 s ťazným a vozíkom. Momentálne prevážam na stavbu nepotrebný piesok od rodičov.
Braňo